Brocheta Buey wagyu

Buey wagyu (KOBE) origen: Nueva Zelanda.

<< Volver